Δράσεις

Προσφορά τροφίμων και ειδών καθαριότητας στο Παιδικό χωριό SOS

Αντικατάσταση των σωμάτων θέρμανσης, στα δωμάτια των παιδιών που φιλοξενούνται στο ίδρυμα “Μέλισσα”